Amnesty
Groep Schagen en Hollands Kroon
Write for Rights 2021 was een succes! WFR 2021 2 ab

Dank aan alle schrijvers die meegeschreven hebben om van Write for Rights 2021 een succes te maken!

In totaal zijn er 650 brieven en kaarten ingeleverd en door ons op de bus gedaan. Bij de locaties van de KopGroep Bibliotheken zijn 173 brieven en kaarten ingeleverd, de schrijfactie op Wieringen leverde 145 brieven en kaarten op en diverse andere activiteiten, met een aantal van 332, bracht het totaal op 660. 

Daarbij nog de mensen die zelf hun brieven en kaarten hebben gepost! 

Alle gulle gevers die een bijdrage voor de portokosten hebben gegeven: DANK.  

Goed nieuws 
Geintereesserd in goed nieuws? Je leest het hier