Logo grenzenloos schagen G d

 Grenzenloos Schagen, mondiaal platform in de gemeente Schagen

Vanaf de oprichting in 1989 neemt de Amnestywerkgroep deel aan dit platform.

Het algemene doel van het platform:

"Het stimuleren van ontwikkelingssamenwerking en het streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving, lokaal en internationaal, waarbij de deelnemende groepen vanuit de eigen achtergrond een inbreng hebben en elkaar steunen met behoud van de eigen identiteit."

Huidige deelnemers:

-Amnesty Schagen-Hollands Kroon

-Missie en Ontwikkeling Christoforusparochie (MOV)

-Stichting Een Betere Start (Uganda)

-Stichting Eline-de Cirkel is Rond (China)

-Stichting Friends for Brikama(Gambia)

-Stichting Schagen-Roemenie

-Stichting Schoolhulp Togo

-Stichting Uganda on Weels

Zoeken

  • Laatste wijziging: 17 januari 2021.