Amnesty
Groep Schagen en Hollands Kroon

TROOST
DE ZIEL 

 

De ziel is als een windvlaag  
die boven de kruiden waait, 
als de dauw die boven de weiden druppelt, 
als de regenlucht 
die groeien doet.

 

Laat de mens zo uitstrooien 
welwillend over allen, 
die ernaar verlangen. 

 

Laat hem een windvlaag zijn 
die de armzaligen helpt, 
een dauwdruppel, 
die de verlatenen troost. 

 

Laat hem de regenlucht zijn 
die de uitgeputten verheft 
en hem met liefde sterkt 
als hongerigen. 

 

Hildegard von Bingen (Duitsland, 1098-1179) was abdis van een klooster en ook schrijfster, wetenschapper, filosoof en componist.