Amnesty
Groep Schagen en Hollands Kroon

Twee Amnesty gastdocenten/gesprekleiders beschikbaar!

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren wat mensenrechten zijn, welke afspraken hierover wereldwijd gemaakt zijn, wat er van die afspraken terecht komt en waarom die mensenrechten voor henzelf belangrijk zijn. Er zijn ook speciale kinderrechten. Daarom is het van belang dat er mensenrechten lessen op scholen worden gegeven.

Amnesty International heeft verschillende les- en actiematerialen voor het onderwijs ter beschikking. Iets meer dan 500 gastdocenten gaan met deze materialen aan de slag om gastlessen te verzorgen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Zij geven jaarlijks les aan meer dan 70.000 leerlingen. Amnesty Schagen-Hollands Kroon heeft momenteel twee gastdocenten beschikbaar voor onze regio.

Mensenrechtenles_in_de_klas.jpg

Hoe zien de lessen eruit?

Een gastdocent gaat op een zeer open en onbevangen manier het gesprek met de leerlingen aan. Doordat ze enorm betrokken worden bij het gesprek, worden ze ook uitgedaagd om zelf actief na te denken en mee te doen aan de les.

Door vragen als “Wat zijn jouw rechten? Waar droom je van voor jouw toekomst? Wat wil je later zijn? En hoe is dat voor andere kinderen en jongeren op deze wereld? Hoe ziet hun leven eruit?” te stellen, worden de leerlingen op een ongedwongen manier gemotiveerd actief na te denken over het onderwerp kinder- en mensenrechten. Dit zorgt voor mooie gesprekken, bijzondere inzichten en een besef bij de leerlingen dat ze zich in een bevoorrechte positie bevinden.

Een gastles kan aansluiten bij een thema dat op school aan de orde komt.

Amnesty heeft aansprekend materiaal ontwikkeld, voor primair onderwijs secundair onderwijs en het MBO, dit vindt je op: www.amnestyopschool.nl 

Een voorbeeld van een gastles is 'Kinderen op de vlucht', waarin kinderen aan de hand van een filmpje van 3 Syrische kinderen kennis opdoen over vluchtelingen (wat is een vluchteling, een asielzoeker, een migrant?), meedoen in een gesprek, feiten onderscheiden van meningen en zich inleven in het leven van anderen.

20 november - Dag van de rechten van het kind.

Op 1 december kwamen zeven jongeren van Young Seven bij elkaar om onder leiding van Mariette Verdaasdonk, gastdocent van Amensty Schagen-Hollands Kroon, met elkaar in gesprek te gaan over kinderrechten. Het was een levendig gesprek. Meer over deze bijeenkomst lees je hier.